ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Κώστας Αδαμόπουλος

Απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Μελετών της Α.Σ.Ο.Ε.E. το 2000. Συνεργάτης του γραφείου μας από το έτος 2005 στον τομέα των σημάτων και ευρεσιτεχνιών.

 

 

 

Επιστροφή