ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Φωτεινή Τσεμπεντζή

Διοικητική υπεύθυνος του Τμήματος Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών. Συνεργάτης του γραφείου μας από το έτος 1994 με μεγάλη εμπειρία σε έρευνα και καταθέσεις σημάτων.

 

 

 

Επιστροφή