ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Γραφείου
Αδριανού 70
Πλάκα
105 56 Αθήνα

Ταχ. Διεύθυνση
Τ.Θ. 30122
100 33 Αθήνα

Τηλ.: 210 3316 528
Φαξ: 210 3240 566

Ε-mail: info@sakellarides.gr
vsakella@otenet.gr