ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, καθώς και με την προστασία των δικαιωμάτων αυτών ενώπιον των δικαστηρίων και αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύουν κάθε πρωτότυπο δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων των λογοτεχνικών, θεατρικών, μουσικών, καλλιτεχνικών και επιστημονικών έργων, σε οποιαδήποτε μορφή τους, είτε γραπτή είτε προφορική. Ως τέτοια νοούνται και προστατεύονται, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη, καθώς και οι μεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρμογές και άλλες μετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης και οι συλλογές έργων ή οι συλλογές εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως οι εγκυκλοπαίδειες και οι ανθολογίες, εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου τους είναι πρωτότυπη. Αντικείμενο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελούν και οι βάσεις δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρωτότυπες, καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους.

Τα πνευματικά δικαιώματα δεν προστατεύουν έννοιες και ιδέες. Εάν αυτές εκφράζονται γραπτώς ή σε μορφή σχεδίου, τότε ο δημιουργός διατηρεί νόμιμα δικαιώματα επί του κειμένου ή του σχεδίου αλλά όχι επί της ιδέας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, είμαστε στη διάθεσή σας.

Επιστροφή