SAKELLARIDES LAW OFFICES

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

LOGO 110 YEARS

Σχετικά με εμάς

Το δικηγορικό μας γραφείο δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη βιομηχανική και στην πνευματική ιδιοκτησία, εκπροσωπώντας ‘Ελληνες και διεθνείς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων πολλών γνωστών εταιρειών. Είμαστε ένα από τα λίγα νομικά γραφεία στην Ελλάδα με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των σχεδίων και υποδειγμάτων, των ονομάτων χώρου, του αθέμιτου ανταγωνισμού, της καταπολέμησης της παραποίησης και όλων των δικαστικών υποθέσεων για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Εκπροσωπούμε πελάτες ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για εμπορικά σήματα και ευρεσιτεχνίες και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για ονόματα χώρου (domain names).

Διαθέτουμε επίσης μεγάλη εμπειρία στην κατάθεση σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Trade Mark) και κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων (Registered Community Designs) στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), καθώς και σε όλα τα θέματα που αφορούν την εξέταση από τους Εξεταστές του EUIPO, τις διαδικασίες ανακοπής, διαδικασίες ακύρωσης (αιτήσεις εκπτώσεως, αιτήσεις ακυρότητας) και προσφυγών ενώπιον του EUIPO. Προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικές αμοιβές και σας ενημερώνουμε πάντα για το συνολικό κόστος πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το έτος 1912 από τον Αχιλλέα Σακελλαρίδη, ο οποίος άσκησε τη δικηγορία για 57 χρόνια στη Θεσσαλονίκη στη βόρεια Ελλάδα και δημιούργησε μια εξαιρετική φήμη για την εταιρεία.

Ο Ιωάννης Σακελλαρίδης (1928 – 2003) συνέχισε τη δικηγορική πρακτική του πατέρα του, εστιάζοντας στη βιομηχανική ιδιοκτησία και το εμπορικό δίκαιο. Τη δεκαετία του 1970 συγχωνεύτηκε με το γραφείο του Δρ Αριστείδη Καλλικλή. Από το 1968 έως το 2003 ο Ιωάννης Σακελλαρίδης κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Εφευρετών, διοργανώνοντας πλήθος εκδηλώσεων για την υποστήριξη και ανάδειξη των εφευρετών στην χώρα μας.

Σήμερα, το δικηγορικό γραφείο διευθύνεται από την κόρη του Βάλη Σακελλαρίδη, δικηγόρο στην Αθήνα. Το γραφείο μας βρίσκεται στην ιστορική συνοικία της Πλάκας, στους πρόποδες της Ακρόπολης.

110 Έτη

Ισχυρή παρουσία και δραστηριότητες

Συνεργασίες

Με γραφεία σε περισσότερες από 40 χώρες

Τομείς Δραστηριότητας

Οι τομείς εξειδίκευσής μας είναι Εμπορικά σήματα, Ονόματα τομέα, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Σχέδια, Υποδείγματα χρησιμότητας, Πνευματική Ιδιοκτησία (copyright)

Εμπορικά Σήματα

Τα εμπορικά σήματα προσδιορίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και διακρίνουν έναν κατασκευαστή ή μια επιχείρηση από τους ανταγωνιστές. Τα εμπορικά σήματα μπορούν να αποτελέσουν το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης. Τα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα ρυθμίζονται από τον πρόσφατο ελληνικό νόμο περί εμπορικών σημάτων αριθ. 4679/2020, ο πλήρης τίτλος του οποίου είναι "Εμπορικά σήματα - Εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα εμπορικά σήματα και της οδηγίας 2004/48/ΕΚ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις". Ο νόμος δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης ΦΕΚ 71/Α/20.03.2020 και τέθηκε σε ισχύ στις 20 Μαρτίου 2020.

Ονόματα Τομέα (Domain Names)

Ένα όνομα χώρου (domain name) αποτελεί ένα μοναδικό όνομα που χρησιμεύει ως ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο και οδηγεί στην ιστοσελίδα (website) που ανήκει σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η κατάληξη του ονόματος χώρου στην Ελλάδα είναι [.gr] ή [.ελ] και περιγράφει την περιοχή του διαδικτύου στην οποία ανήκει. Η αρμόδια αρχή που διαχειρίζεται τα ονόματα χώρου [.gr] και [.ελ] στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (https://www.eett.gr/).

Ευρεσιτεχνίες (εφευρέσεις / πατέντες)

Οι Ελληνικές εφευρέσεις κατοχυρώνονται και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1733/1987 «περί μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεων, τεχνολογικής καινοτομίας και σύστασης επιτροπής ατομικής ενέργειας» (ΦΕΚ 171/A/22.09.1987).

Σχέδια

Σχέδιο ή Υπόδειγμα είναι η εξωτερική ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ιδίως, η γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, η μορφή και/ή τα υλικά του ίδιου του προϊόντος και/ή της διακόσμησης που φέρει. Η εξωτερική μορφή του προϊόντος προσδιορίζεται από τα ορατά στους τρίτους αισθητικά στοιχεία του, τα οποία με την σειρά τους καθορίζουν την γενική εικόνα και εντύπωση που προκαλεί.

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.) (ή «μικρές εφευρέσεις»)

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απονέμει το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.) για τρισδιάστατο αντικείμενο, με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και το οποίο είναι νέο και βιομηχανικά εφαρμόσιμο. Αντικείμενο Π.Υ.Χ. μπορεί να είναι για παράδειγμα κάθε τρισδιάστατο κινητό αντικείμενο όπως εργαλείο, όργανο, σκεύος, εξάρτημα, π.χ. τελειοποιήσεις διαφόρων ειδών οικιακής χρήσης ή εργαλείων, μικροεφευρέσεις που βελτιώνουν την κίνηση ή την εξωτερική εμφάνιση ηλεκτρικών συσκευών κ.λ.π.

Πνευματική Ιδιοκτησία (copyright)

Ένα έργο που προστατεύεται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένα δημιούργημα του πνεύματος στη λογοτεχνία, την τέχνη ή την επιστήμη, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο είναι πρωτότυπο – με την έννοια της “στατιστικής μοναδικότητας”. Το έργο εκφράζεται σε οποιαδήποτε δυνατή μορφή. Παραδείγματα τύπων έργων που μπορούν να προστατευθούν από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι: κείμενα, μεταφράσεις, διασκευές, μουσικές συνθέσεις, θεατρικά έργα, χορογραφίες, οπτικοακουστικά έργα, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, αρχιτεκτονικά έργα, φωτογραφίες, χάρτες, τρισδιάστατα έργα γεωγραφίας, τοπογραφίας, αρχιτεκτονικής ή επιστήμης κ.λπ.

law

Επικοινωνία

Καλέστε μας ή στείλτε μας ένα e-mail και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Scroll to Top