ΝΕΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

  • Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2014 και καταχρηστικό μάρκετινγκ (ambush marketing)

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βραζιλία κατά τη φιλοξενία του Παγκόσμιου Κυπέλου ποδοσφαίρου FIFA 2014 που ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου 2014, είναι η πιθανή εμφάνιση ενεργειών «καταχρηστικού μάρκετινγκ», δηλαδή η προσπάθεια από επιχειρήσεις να συνδεθεί το όνομά τους με το αθλητικό αυτό γεγονός, ώστε να αποκομίσουν αναγνώριση καθώς και οικονομικά οφέλη, τα οποία θα αποκόμιζαν ως χορηγοί, χωρίς όμως να έχουν αναλάβει τις ανάλογες οικονομικές υποχρεώσεις.

Για την προστασία των χορηγών και των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων της διοργάνωσης, ψηφίστηκε ο νόμος 12.663, ο οποίος απειλεί με ποινή κράτησης από 3 μήνες έως ένα χρόνο ή με χρηματική ποινή, οποιονδήποτε επιχειρήσει αθέμιτα να συνδέσει το όνομά του με τη διοργάνωση και τα σύμβολά αυτής, χωρίς την άδεια της διοργανώτριας αρχής, με σκοπό να αποκομίσει κάποιο οικονομικό ή διαφημιστικό όφελος. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των εσόδων της οργάνωσης προέρχεται από τις διαφημίσεις και τις χορηγίες γενικότερα, η έξαρση του καταχρηστικού μάρκετινγκ θα είναι εξαιρετικά επιζήμια για τη διοργανώτρια αρχή καθώς μειώνει την αξία των χορηγιών και ως εκ τούτου τα έσοδα της διοργάνωσης.

Με το νόμο παρέχεται ένα εξαιρετικά μεγάλο φάσμα προστασίας προς τη διοργανώτρια αρχή και τους χορηγούς της, χωρίς όμως να προσδιορίζονται τα σαφή όρια ως προς το τι θεωρείται παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων της FIFA και τι όχι. Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς τα όρια ανάμεσα στη θεμιτή εμπορική δραστηριότητα και στο καταχρηστικό μάρκετινγκ. Ακόμα και οι διοργανωτές συμφωνούν με το γεγονός ότι σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις κυκλοφορεί πλήθος προϊόντων με τα χρώματα των εθνικών ομάδων ή με γενικούς όρους του ποδοσφαίρου που σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

Προκειμένου λοιπόν να μην φθάσει να καταστεί καταχρηστική η προστασία από το καταχρηστικό μάρκετινγκ και να διαφυλαχθεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά, κάποιες από τις διατάξεις του νόμου επανεξετάζονται.

Από την άλλη μεριά, η ίδια η FIFA, προκειμένου να αποφύγει τα κρούσματα καταχρηστικού marketing λόγω άγνοιας, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της εγχειρίδιο στο οποίο παρουσιάζονται, με ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο, τα εμπορικά σήματά της καθώς και παραδείγματα για την αποδεκτή και μη αποδεκτή χρήση τους

Επίσης, η FIFA, προκειμένου να προστατέψει τα συμφέροντά της, φρόντισε να θέσει ορισμένους έκτακτους όρους και προϋποθέσεις στη χώρα υποδοχής. Έτσι η FIFA απέκτησε το δικαίωμα να μπορεί να καταθέτει και να καταχωρεί στο Γραφείο Πατεντών και Εμπορικών Σημάτων της Βραζιλίας, οποιοδήποτε εμπορικό σήμα επιθυμεί και σχετίζεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2014, με γρηγορότερη από τη συνήθη διαδικασία και μάλιστα ατελώς. Επίσης, κατάφερε να επιτύχει την απαλλαγή της από κάθε δεσμευτική απαίτηση που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της ενώπιον των δικαστηρίων της Βραζιλίας. Επιπλέον, το Γραφείο Σημάτων της Βραζιλίας αναγνωρίζει όλα τα εμπορικά σήματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA ως σήματα «υψηλής φήμης» χωρίς να χρειαστεί, ως είθισται, να προσκομιστούν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη φήμη τους αυτή. Τα σήματα αυτά απολαμβάνουν εξαιρετικής προστασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Η FIFA έχει ήδη καταθέσει περίπου 100 νέα εμπορικά σήματα τα οποία διακρίνουν προϊόντα και υπηρεσίες όλων των κλάσεων, μεταξύ των οποίων το επίσημο σλόγκαν της διοργάνωσης “All in one rhythm”, την απεικόνιση του επάθλου του Παγκόσμιου Κυπέλου και τα ονόματα των χωρών που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση μαζί με τη χρονολογία 2014. Επίσης έχει καταθέσει σήματα όπως το “Pagode 2014”, πόλη αλλά και είδος μουσικής στη Βραζιλία και το σήμα “Natal 2014” που εκτός από πόλη της Βραζιλίας στα πορτογαλικά Natal είναι τα Xριστούγεννα. Άλλα σήματα της FIFA είναι τα «World Cup», «World Cup 2014», «Copa do Mundo» (στα Πορτογαλικά το Παγκόσμιο Κύπελο) «Mundial 2014», «Copa 2014» κλπ.

Εντύπωση προκαλεί η κατάθεση του υπ’ αριθμόν 008513418 Κοινοτικού σήματος «Brazil 2014» το οποίο διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες που δε σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελο

Άλλο ένα θέμα που έχει απασχολήσει κυρίως τους χρήστες του διαδικτύου, είναι το κατά πόσο είναι νόμιμη ή όχι, η χρήση των λογοτύπων, των σημάτων και των συμβόλων του Παγκοσμίου Κυπέλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκυτο γενικότερα. Στο εγχειρίδιο που δημοσίευσε η FIFA τίθενται κάποιοι περιορισμοί όπως το ότι απαγορεύεται ρητά «η χρήση των επίσημων λογοτύπων, συμβόλων και γραφικών της FIFA σε οποιοδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης». Ήδη η νομική υπηρεσία της FIFA εντόπισε και κατήγγειλε έξι χρήστες του Twitter για τη χρήση του επίσημου σήματος του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αναπαριστά ένα χρυσό χέρι να κρατά το γνωστό τρόπαιο.

Επιπλέον, η FIFA επιτρέπει τη χρήση των εμπορικών σημάτων της ως ονόματα χώρου (domain names) ή URLs μόνο όταν αυτά ακολουθούν το όνομα χώρου και όχι όταν προηγούνται αυτού (π.χ. θα γινόταν αποδεκτό το όνομα χώρου «www.companyname.com/worldcup» αλλά όχι το «www.worldcup.companyname.com»). Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των σημάτων στο Ίντερνετ ως υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή συντομεύσεων (shortcuts), ενώ απαγορεύεται και η χρήση τους σε SMS, MMS ή σε παρόμοιες υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας.

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μη βρεθεί κάποιος κατηγορούμενος για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων της FIFA. Λόγω μάλιστα της συμμετοχής της Εθνικής μας Ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελο 2014 στη Βραζιλία, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανήρτησε στην ιστοσελίδα της οδηγίες προκειμένου να αποφευχθεί το καταχρηστικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «απαγορεύεται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποιασδήποτε μορφής άμεση ή έμμεση εμπορική σύνδεση με τη διοργάνωση και την Εθνική Ομάδα, από οποιοδήποτε μέσο κι αν αυτή προέρχεται (ραδιόφωνο, έντυπη καταχώριση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες κλπ) και έχει ως σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και τη μεγιστοποίηση της προβολής στην εγχώρια αγορά, εκμεταλλευόμενη το θεσμό και τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας, στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2014».

Πηγές:

Επιστροφή