ΝΕΑ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

  • Προστασία σημάτων στο διαδίκτυο – Σήματα των σωμάτων του Στρατού - Συνάντηση των μελών των επιστημονικών επιτροπών της INTA στο Μαϊάμι.

Για μια ακόμη φορά συγκεντρώθηκαν τα μέλη των Επιτροπών της διεθνούς οργάνωσης δικηγόρων σημάτων για να συζητήσουν θέματα που απασχολούν τα δικαστήρια και τη νομοθεσία.

‘Ενα από τα πλέον επίκαιρα κι ενδιαφέροντα ζητήματα που συζητήθηκε εκτενώς είναι η προστασία των σημάτων στο διαδίκτυο. Η εξάπλωση και δημιουργία πολλών νέων gTLDs – καταλήξεων διευθύνσεων ονομάτων χώρου, όπως για παράδειγμα .photography, .kitchen, .today, .graphics, .gallery, .estate, .voyages και πολλά άλλα -, έχει αναγκάσει τους δικαιούχους σημάτων να επαναπροσδιορίσουν το μέχρι που θέλουν να φθάσουν προκειμένου να προστατευθούν από προσβολές των δικαιωμάτων τους και παραποιήσεις των σημάτων τους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μεγάλες εταιρείες παρακολουθούν ανελλιπώς το διαδίκτυο προκειμένου να εμποδίσουν την παράνομη χρήση των σημάτων τους σε ονόματα χώρου (domain names). Σχεδόν όλες αυτές οι εταιρείες έχουν πέσει θύματα προσπαθειών κυβερνοσφετερισμού (cybersquatting), όπου διάφοροι επιτήδειοι εκμεταλλευόμενοι το φθηνό κόστος καταχώρισης ενός ονόματος χώρου, καταθέτουν σειρά ονομάτων που περιλαμβάνουν κάποιο φημισμένο συνήθως σήμα (π.χ. dior-shop.net, swarovskisales-usa.com, armanijean.info) με την ελπίδα να το πουλήσουν ή να εκμεταλλευθούν αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους. Οι δικαιούχοι των αντίστοιχων σημάτων, τις περισσότερες φορές, ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας τη διαγραφή ή τη μεταβίβαση των ονομάτων αυτών στην εταιρεία τους, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – Ομοιόμορφη Πολιτική για την Επίλυση Διαφορών Ονομάτων Χώρου).

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί το χώρο του διαδικτύου προκύπτει όταν φημισμένα εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται παράνομα από τρίτους στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Pinterest και το YouTube.

Για να αντιμετωπίσουν τα παραπάνω προβλήματα προσβολής των δικαιωμάτων τους στο διαδίκτυο, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε διαρκή έρευνα και παρακολούθηση της αγοράς και του διαδικτύου, προκειμένου να ανακαλύπτουν άμεσα τις παράνομες χρήσεις των σημάτων τους. Η μακροχρόνια καθυστέρηση στην αντίδραση εκ μέρους του δικαιούχου μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της «διακριτικής δύναμης» των σημάτων του λόγω της συνεχούς χρήσης τους από τρίτους, αλλά ακόμη και στην απώλεια των δικαιωμάτων του έναντι του προσβολέα, σε σημείο που ο νεότερος χρήστης να μπορεί ν’ αποκτήσει ισχυρότερα δικαιώματα από τον προγενέστερο δικαιούχο! Κάτι τέτοιο συνέβη στην υπόθεση Patsy’s Brand, Inc. v. IOB Realty, Inc., 317 F.3d 209, 216-17 (2d Cir.2003). Τα δικαστήρια, ιδίως στις ΗΠΑ, δίνουν μεγάλο βάρος στην παρακολούθηση και τις προσπάθειες του δικαιούχου να αποτρέψει τη, χωρίς συναίνεσή του, χρήση του σήματός του. Η εταιρεία Microsoft έχει διατηρήσει ανέπαφη τη «διακριτική δύναμη» της ένδειξης WINDOWS ακριβώς λόγω της διαρκούς έρευνας της για τυχόν χρήση του σήματος από τρίτους.

Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρήση του σήματος είναι δίκαιη ακόμη και χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, εφόσον βέβαια δεν προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού. Χρειάζεται επομένως προσοχή ώστε να μη φτάσουν οι δικαιούχοι σημάτων στο άλλο άκρο επιδιώκοντας την υπερπροστασία των δικαιωμάτων τους που θα έχει τελικά αρνητικά αποτελέσματα για τη φήμη των εταιρειών τους. Ο νέος όρος που περιγράφει αυτή την κατάσταση είναι το «trademark bullying» που σημαίνει ότι ο δικαιούχος ξεπερνά τα όρια της πραγματικής νομικής προστασίας που δικαιούται και αντιδρά με το παραμικρό στέλνοντας επιθετικά εξώδικα, ασκώντας άμεσα ασφαλιστικά μέτρα κ.α. Συνήθως ο «trademark bully» είναι μια μεγάλη εταιρεία με σημαντική οικονομική εμβέλεια και νομική υποστήριξη, ο δε στόχος του είναι κάποιο φυσικό πρόσωπο ή μικρή εταιρεία που πιθανότατα δε διαθέτει τα μέσα ή δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και νομικές συμβουλές ώστε να λύσει εξωδικαστικά το ζήτημα ή να αντιδράσει παρά το ότι έχει λόγους για να ποιεί έγκυρη χρήση του σήματος.

Αντί λοιπόν για το «trademark bullying» που συνήθως ξεκινά με απειλητικά εξώδικα και διαμαρτυρίες, θα ήταν προτιμότερη μια απευθείας προσέγγιση του προσώπου που κάνει χρήση του σήματος χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, με σκοπό την καταρχήν τυπική και ευγενική ενημέρωση του σχετικά με τα δικαιώματα του δικαιούχου στο σήμα που προσβάλλει. Η επιστολή ενός δικηγόρου και το ύφος μιας εξώδικης επιστολής μπορεί χωρίς λόγο να προκαλέσει την επιθετική αντίδραση του αποδέκτη ή την υπεκφυγή του. ‘Ετσι είναι σημαντικό να γίνεται προσπάθεια προσέγγισης πριν από οποιαδήποτε νομική πράξη προκειμένου να διευκρινιστεί το εάν επρόκειτο για εσκεμμένη προσβολή σήματος με σκοπό το αθέμιτο κέρδος ή για απλή αναφορά του ή χρήση του λόγω άγνοιας.

Πηγή: INTA LM 2013 in Miami - “Enforcement of Challenging Marks and Alternatives to Traditional Strategies” Stephanie Foster - Pearson Education, Inc.• Dana C. Jewel• J. David Mayberry - Kilpatrick Townsend & Stockton LLP• Paul Mussell - NCS Pearson, Inc./GED Testing Service• Lori Schulman – ASCD.

Ένα άλλο πρωτότυπο θέμα που παρουσιάστηκε από μέλη της οργάνωσης ήταν το «Σήματα και Στρατός» αναφορικά με τις άδειες παραχώρησης χρήσης σημάτων ή συμβόλων και εμβλημάτων (insignia) των σωμάτων του στρατού των ΗΠΑ. ‘Οσο και αν ακούγεται παράξενο, στις ΗΠΑ τα σώματα στρατού, όπως για παράδειγμα το σώμα των πεζοναυτών, απασχολούν νομικούς συμβούλους οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την παραχώρηση αδειών χρήσης των σημάτων και των εμβλημάτων που έχουν δικαιούχο το αντίστοιχο σώμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί και νομοθετικές διατάξεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αλλά και το κόστος που πρέπει να καλύψει κάποιος προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιήσει νομίμως τα σήματα αυτά.

Τα κέρδη του σώματος των πεζοναυτών των ΗΠΑ (US Marine Corps) από τις άδειες παραχώρησης χρήσης των σημάτων τους για το έτος 2013 ήταν 1,9 εκατομμύρια δολλάρια! Παραχωρήθηκαν 197 άδειες για 123 καταχωρημένα σήματα, ενώ υπάρχουν 48 εκκρεμείς αιτήσεις σημάτων προς καταχώριση. Παραδείγματα καταχωρημένων σημάτων του σώματος είναι τα παρακάτω: “Marine Corps Marathon®”, “Marines. The Few. The Proud®”, “Marines®”, “World Famous Mud Run®”, “The President’s Own®”, “U.S. Marine Band®”, “No Better Friend. No Worse Enemy®”, “First to Fight®”, “Scout Sniper®”, “Pain is Weakness Leaving the Body®” και διάφορα άλλα. Εκτός από φράσεις ή λέξεις, πολλά από τα σήματα του σώματος πεζοναυτών των ΗΠΑ περιλαμβάνουν και ανάλογες απεικονίσεις. Η χρήση των σημάτων γίνεται σε διάφορα προϊόντα με την έγκριση φυσικά του σώματος, όπως ενδύματα, σακίδια, διακοσμητικά αντικείμενα κλπ., τα οποία έχουν απήχηση στο κοινό και στους τουρίστες.

Χαρακτηριστικό γεγονός της απήχησης αυτών των σημάτων ήταν η κατάθεση από την εταιρεία Disney του σήματος “SEAL team 6” η οποία αποτελεί την ονομασία της επίλεκτης ομάδας που ανακάλυψε τον Μπιν Λάντεν. Η κατάθεση του σήματος έγινε σε λιγότερο από ένα μήνα από την εύρεσή του, για διάφορα προϊόντα, όπως παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια, χριστουγεννιάτικες μπάλες για το δέντρο και κάλτσες για τα δώρα του Άγιου Βασίλη! Όπως ήταν αναμενόμενο προκλήθηκαν πλείστες αντιδράσεις με την κατάθεση του συγκεκριμένου σήματος, έτσι ώστε η εταιρεία Disney να δηλώσει πολύ γρήγορα ότι παραιτείται από τα δικαιώματά της στο εν λόγω σήμα για λόγους σεβασμού προς τα σώματα στρατού που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Πηγή: INTA LM 2013 in Miami - “Forward March! Trademarks and the Military” Philip Greene - United States Marine Corps Trademark Licensing Office• Sharon Marsch – USPTO• Erin S. Hennessy - Bracewell & Giuliani LLP.

Το συνέδριο έληξε με πρωτότυπο τρόπο, σε παραλία του Μαϊάμι, όπου διεξήχθη ο γάμος συναδέλφων από τις ΗΠΑ και τη Σιγκαπούρη, με κουμπάρους και καλεσμένους δικηγόρους πνευματικής ιδιοκτησίας και μέλη της ΙΝΤΑ.

Επιστροφή