ΝΕΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

  • Τα κράτη μέλη της ΕΕ υπέγραψαν την συμφωνία για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Μετά την ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του νομοθετικού πλαιδίου για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το καθεστώς που θα ισχύει αναφορικά με τις επιτρεπόμενες γλώσσες κατοχύρωσης (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) και το ενιαίο δικαστήριο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στις 19 Φεβρουαρίου 2013, 24 κράτη μέλη (από τα 27) της ΕΕ υπέγραψαν τη συμφωνία για την ίδρυση του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΔΕ), οι αποφάσεις του οποίου θα ισχύουν σε ολόκληρη την επικράτεια των 24 αυτών χωρών. Απομένει η επικύρωση από τουλάχιστον 13 κράτη μέλη, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ σε συμφωνία. Τα τρία κράτη μέλη που δεν υπέγραψαν είναι η Βουλγαρία, η οποία αναμένεται να υπογράψει αργότερα, η Πολωνία και η Ισπανία που έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν στη συμφωνία σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Επιστροφή