ΝΕΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

  • Σχέδιο νέου Κανονισμού για τα Τελωνεία σχετικά με τα πειρατικά προϊόντα.

Στις 24/01/2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της για νέο Κανονισμό αναφορικά με την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στα Τελωνεία των κρατών μελών, έτσι ώστε να εμποδίζεται η είσοδος στην ΕΕ παράνομων και επικίνδυνων προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα να τεθούν σαφείς κανόνες για τις διαδικασίες δέσμευσης και καταστροφής τους.

Η εισαγωγή εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί όλο και πιο έντονο πρόβλημα στην ΕΕ, ειδικότερα λόγω του ολοένα αυξανόμενου όγκου προϊόντων που αγοράζονται από τους Ευρωπαίους μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται σε αυτούς από χώρες εκτός της ΕΕ. Οι χαμένες πωλήσεις από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξαιτίας της πειρατείας και των απομιμητικών προϊόντων ανέρχονται σε 250 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, με επιπλέον απώλειες θέσεων εργασίας αλλά και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών.

Οι τελωνειακοί στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ έχουν συγκριτικά καλύτερη δυνατότητα να σταματήσουν τα ύποπτα ή επικίνδυνα προϊόντα, πριν αυτά εισαχθούν στην εσωτερική αγορά και ο νέος Κανονισμός αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό, να ενισχύσει δηλαδή τα εργαλεία που θα διαθέτουν τα Τελωνεία προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά ελέγχους και να εμποδίσουν την εισαγωγή τους. Η διαδικασία καταστροφής δεν θα απαιτεί πλέον δικαστική διαταγή, εφόσον ο δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (πχ. σημάτων) συμφωνεί και ο εισαγωγέας δεν διαφωνεί. Ειδική διαδικασία για εμπορεύματα μέχρι 2 κιλά θα επιταχύνει την καταστροφή απομιμητικών προϊόντων. Ο εισαγωγέας θα έχει προθεσμία 10 ημερών στη διάθεσή του προκειμένου να αντιταχθεί στην καταστροφή τους.

Ειδικά για τα φάρμακα που προορίζονται για χώρα εκτός ΕΕ, θα δεσμεύονται εφόσον προκύπτει ουσιαστική πιθανότητα ότι αυτά τελικά πρόκειται να διατεθούν εντός της ΕΕ.

Επιστροφή