ΝΕΑ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

  • Διεθνές Συνέδριο ΙΝΤΑ

Στις 6 – 10 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Ορλάντο των Η.Π.Α., τη χώρα του Ντίσνεϊ και των ηρώων του, το συνέδριο των μελών των επιτροπών της διεθνούς οργάνωσης για τα σήματα ΙΝΤΑ Leadership Meeting. Η Βάλη Σακελλαρίδη προήδρευσε των εργασιών της επιτροπής της ΙΝΤΑ για τους Κανονισμούς και τη Νομοθεσία στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Η επιτροπή της ΙΝΤΑ, μεταξύ άλλων, εξετάζει και τις αναμενόμενες νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση του νέου Κανονισμού Κοινοτικού Σήματος και της νέας Οδηγίας περί Σημάτων, που αναμένεται να δημοσιευθούν μέχρι το Μάρτιο του επόμενου έτους. Το Γερμανικό Ινστιτούτο Max Planck έχει δημοσιεύσει εκτενή μελέτη για το θέμα και η ΙΝΤΑ έχει επανειλημμένως εκφράσει τις απόψεις της στη Διεύθυνση της DG MARKT, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με το θέμα.

Η επιτροπή της ΙΝΤΑ παρακολουθεί επίσης στενά τις εξελίξεις στον τομέα της συσκευασίας των προϊόντων καπνού ενώ αναμένεται και η σχετική Οδηγία. Ήδη στην Αυστραλία ψηφίστηκε νόμος, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου του 2012 και ο οποίος καθορίζει τις νέες συσκευασίες των προϊόντων καπνού, απαγορεύοντας οποιοδήποτε logo, χρώμα καθώς και άλλο σχέδιο σε αυτές. Το αποκλειστικό λεκτικό σήμα της κάθε εταιρείας θα αναγράφεται με τυποποιημένους χαρακτήρες συγκεκριμένου μεγέθους και χρώματος πάνω στη συσκευασία των προϊόντων καπνού η οποία θα κατασκευάζεται από χαρτί χρώματος λαδί. Το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ήδη προβεί σε δημόσια διαβούλευση για το ανάλογο ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται τη νέα Οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Η διεθνής οργάνωση ΙΝΤΑ εξετάζει το θέμα από πλευράς δικαίου σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας και επισημαίνει το πρόβλημα που αναμένεται να ανακύψει με τη νέα αυτή Οδηγία καθώς η παραποίηση των προϊόντων και των συσκευασιών τους θα καταστεί ευκολότερη.

  

Επιστροφή