ΝΕΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

  • Υποχρεωτική άδεια παρασκευής του αντικαρκινικού φαρμάκου της εταιρείας Bayer στην Ινδία

Φαρμακοβιομηχανία στο Νέο Δελχί έχει πλέον τη δυνατότητα να παρασκευάσει γενόσημο αντικαρκινικού φαρμάκου, δηλαδή «αντίγραφο» του φαρμάκου Nexavar της εταιρείας Bayer, η οποία κατέχει τα δικαιώματα της πατέντας του φαρμάκου για το χρονικό διάστημα 2008-2020. Η Natco Pharma Ltd απέκτησε το δικαίωμα αυτό χωρίς τη συναίνεσή της Bayer, μετά από παραχώρηση υποχρεωτικής άδειας που ενέκρινε ο Ελεγκτής Ευρεσιτεχνιών στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών της Ινδίας.

Είναι η πρώτη φορά που εγκρίνεται τέτοιου είδους υποχρεωτική άδεια στην Ινδία. Η κανονική τιμή του Nexavar είναι 5000 Δολλάρια ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο μισθό τριών και πλέον χρόνων των χαμηλόμισθων Ινδών. Η Natco Pharma Ltd πρόκειται να διαθέσει το φάρμακο στην τιμή των 172 Δολλαρίων, για ποσότητα που καλύπτει ένα μήνα θεραπείας.

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι η Bayer θα προσφύγει κατά της απόφασης παραχώρησης της υποχρεωτικής άδειας. Παρά ταύτα μετά απ' αυτήν την παραχώρηση, αναμένεται να υποβληθούν πλήθος παρόμοιων αιτήσεων για παραχώρηση υποχρεωτικών αδειών παρασκευής φαρμάκων στην Ινδία, με επιχείρημα το υψηλό κόστος των φαρμάκων για τον πληθυσμό της χώρας.

Σημειωτέον ότι η Ινδία είναι η τρίτη χώρα μετά την Ταϋλάνδη που προχώρησε σε χορήγηση υποχρεωτικής άδειας κατασκευής αντικαρκινικού φαρμάκου το 2006. Πρώτη ήταν η Βραζιλία το 1996.

Στην Ελλάδα, ο νόμος 1733/1987 περί ευρεσιτεχνιών προβλέπει στο άρθρο 13 τη δικαστική παραχώρηση σε τρίτους της «Μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης», χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου ευρεσιτεχνίας σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχει παρέλθει ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς η σχετική εφεύρεση να υπήρξε αντικείμενο παραγωγικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή να μην κατάφερε να καλύψει την εγχώρια ζήτηση, εκτός και εάν ο δικαιούχος καταφέρει να δικαιολογήσει τη μη εκμετάλλευση. Επίσης μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δίδεται εάν εφεύρεση αυτού που τη ζητά θίγει δικαιώματα προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται γνωμοδότηση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για το ύψος και τους όρους αποζημίωσης του δικαιούχου της εφεύρεσης για την οποία παραχωρείται η μη συμβατική άδεια.

Επιπλέον, το άρθρο 14 του νόμου προβλέπει ότι με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών δύναται να παρέχεται άδεια εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης σε φορείς του δημοσίου για επιτακτικούς λόγους εξυπηρέτησης της δημόσιας υγείας και της εθνικής άμυνας της χώρας, εφόσον η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικείμενο παραγωγικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή η παραγωγή των προϊόντων δεν ήταν αρκετή για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση. Και σε αυτή την περίπτωση ο ΟΒΙ γνωμοδοτεί για την αποζημίωση του κατόχου.

Πηγή:
www.courrierinternational.com/article/2012/03/26/un-anticancereux-a-la-portee-de-presque-tous

  • Ηχητικά σήματα καταχωρούνται πλέον στον Καναδά

Από τις 28 Μαρτίου 2012 το Γραφείο Σημάτων του Καναδά δέχεται αιτήσεις «ηχητικών σημάτων» (sound marks). Το Γραφείο καθορίζει ότι η αίτηση ηχητικού σήματος πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο με τη γραφική αναπαράσταση του ήχου, μια περιγραφή του ήχου καθώς και την ηλεκτρονική εγγραφή του σε CD ή DVD, σε μορφή MP3 ή WAVE, η οποία θα καταλαμβάνει το πολύ 5 MB μνήμη. Το ηχητικό σήμα δεν πρέπει να περιέχει επαναλήψεις του ήχου. Αντιρρήσεις κατά της καταχώρισης του σήματος μπορούν να υποβληθούν σε περίπτωση που ένα ηχητικό σήμα θεωρείται ότι είναι περιγραφικό ή παραπλανητικό.

Το άρθρο 1 του Ελληνικού νόμου 2239/1994 περί σημάτων ορίζει το σήμα ως εξής: «1. Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. 2. Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.»

Παρότι όμως ο νόμος προβλέπει ότι ένα σήμα μπορεί να είναι ηχητικό, σύμφωνα με την πρώτη Οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των κρατών μελών περί σημάτων, το Γραφείο Σημάτων στην Ελλάδα δε διαθέτει μέχρι σήμερα την κατάλληλη υποδομή για να δεχθεί αιτήσεις καταχώρισης ηχητικών σημάτων. Μπορούν όμως οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν Κοινοτικό ηχητικό σήμα με αίτηση που θα υποβάλουν μέσω του διαδικτύου στο ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς) στο Αλικάντε της Ισπανίας. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει γραφική αναπαράσταση του ηχητικού σήματος, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα νότες, και επισυνάπτοντας ένα αρχείο MP3 με το ηχητικό σήμα, μεγέθους το πολύ 2ΜΒ (περίπου 2 λεπτά). Σαν παράδειγμα αναφέρουμε το Κοινοτικό ηχητικό σήμα με αριθμό 010762839, το οποίο κατέθεσε στις 27/3/2012 η Ιαπωνική φαρμακευτική εταιρεία Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., το οποίο μπορεί να ακούσει κάποιος πατώντας το "> play" στη σελίδα του σήματος, το οποίο ανευρίσκεται πληκτρολογώντας τον αριθμό του σήματος στη σελίδα έρευνας της βάσης δεδομένων του ΓΕΕΑ «CTM-Online»: oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic_NoReg

Το ηχητικό σήμα συνίσταται σε μια φωνή που τραγουδά το όνομα της αιτούσας εταιρείας HI-SA-MI-TSU με τις νότες που παρατίθενται στη γραφική αναπαράσταση του σήματος.

Πηγές:

Επιστροφή