ΝΕΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

  • ACTA - Εμπορική Σύμβαση για την καταπολέμηση της παραποίησης.

Ένα πιο ελεύθερο και προσιτό διαδίκτυο κλήθηκαν να στηρίξουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απορρίπτοντας την επικύρωση της σύμβασης της ACTA (Εμπορική Σύμβαση για την καταπολέμηση της παραποίησης), με ψήφισμα υπογεγραμμένο από 2.5 εκατομμύρια πολίτες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται λοιπόν να εξετάσει την προτεινόμενη συμφωνία της ACTΑ, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους, έτσι ώστε να επιλέξει ανάμεσα στην ελευθερία του διαδικτύου και την αντιμετώπιση της παραποίησης των εμπορευμάτων.

Παρόλα αυτά, πολλοί είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι οργανισμοί που τάσσονται υπέρ της ACTA. Η Διεθνής Συνομοσπονδία των Εταιρειών Δημιουργών και Συνθετών περιγράφει την ACTA ως σωστή και χρήσιμη για την Ευρώπη διότι χωρίς να αλλάζει τους Ευρωπαϊκούς νόμους, καταφέρνει να καθιερώσει κοινές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των παραβάσεων των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, που αποτελούν το 50% της παγκόσμιας αγοράς, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή:

Επιστροφή