ΝΕΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

  • Νέες καταλήξεις ονομάτων χώρου (gTLDs) από την ICANN.

Στις 12 Ιανουαρίου 2012 ξεκινά η καταχώριση των νέων generic Top-Level Domains (gTLDs), δηλαδή των νέων καταλήξεων ονομάτων χώρου (domain names), μετά από ανακοίνωση του οργανισμού ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) σχετικά με τη δυνατότητα καταχωρίσεως οποιασδήποτε λέξεως ως κατάληξης, εκτός από τις ήδη ευρέως χρησιμοποιούμενες γνωστές καταλήξεις .com, .net, .org, .aero, .info, .museum, .travel κλπ. και των καταλήξεων των επιμέρους χωρών (country code Top-Level Domains ή ccTLDs).

Ο κατάλογος των ήδη χρησιμοποιουμένων καταλήξεων Top-Level Domains (gTLDs και ccTLDs) αναγράφεται στην ιστοσελίδα της IANA (Internet Assigned Numbers Authority) http://www.iana.org/domains/root/db/ .

Ο ICANN ιδρύθηκε το 1998, με σκοπό να εξασφαλίσει ένα σταθερό και ενοποιημένο παγκόσμιο διαδίκτυο, το γνωστό σε όλους μας Ίντερνετ. Βασικό στοιχείο του διαδικτύου είναι η δημιουργία και προώθηση της καταχώρισης των domain names. Η πολιτική του ICANN εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που διεξάγει με το κοινό, τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, τους νομικούς πνευματικής ιδιοκτησίας και τους επιστήμονες της πληροφορικής, για καθορισμένα χρονικά διαστήματα πριν την εισαγωγή νέων δομών στο Ίντερνετ.

Μετά λοιπόν από αρκετά έτη διαβουλεύσεων, η καταχώριση των νέων gTLDs ξεκινά στις 12 Ιανουαρίου 2012 και αναμένεται να φέρει επανάσταση στο διαδίκτυο. Οι εταιρείες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ονόματα χώρου με τη δική τους κατάληξη, όπως για παράδειγμα .ονομαεταιρειας, χωρίς να εξαρτώνται από τρίτες εταιρείες και έχοντας τη δυνατότητα να ελέγχουν τα ονόματα χώρου που καταχωρούνται με την ίδια κατάληξη. Το κόστος μιας αίτησης ανέρχεται σε 185.000 Δολάρια ΗΠΑ ενώ η διαδικασία προβλέπεται χρονοβόρα και πολύπλοκη.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων αναμένεται αρχικά να είναι από 12 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 12 Απριλίου 2012 με πιθανότητα παράτασής του, αναλόγως με τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν.

Ο ICANN επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι κάθε αιτών πρέπει να λάβει υπόψη του, πριν προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου gTLD, ότι αναλαμβάνει τεράστιες υποχρεώσεις διαχείρισης μιας επιχείρησης καταχώρισης domain names.

Η δημιουργία των νέων gTLDs θα επηρεάσει πάρα πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η διαδικασία της υποβολής αίτησης δεν είναι απλή, ενώ το Μάϊο του 2012 θα ξεκινήσει η διαδικασία αντιρρήσεων κατά αυτών που πιθανόν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.

Πηγές:

Επιστροφή