ΝΕΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

  • Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο MARQUES

Στο πανέμορφο Baveno, στην όχθη της λίμνης Maggiore της Βόρειας Ιταλίας, έλαβε χώρα το ετήσιο συνέδριο της ευρωπαϊκής οργάνωσης MARQUES. Μεταξύ άλλων, τα θέματα που συζητήθηκαν περιελάμβαναν την καταπολέμηση εμπορίας απομιμητικών προϊόντων, τις σύγχρονες στρατηγικές μάρκετινγκ και τα νομικά θέματα που προκύπτουν, καθώς και τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι σημάτων με την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των κινητών πλατφόρμων.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι πρόσφατες αποφάσεις της διεθνούς οργάνωσης ICANN σχετικά με τα ονόματα χώρου (domain names), οι εξελίξεις στην προστασία των ενδείξεων γεωγραφικής προέλευσης και οι προτάσεις για αλλαγές στην Οδηγία περί Σημάτων που θα έχουν σαν συνέπεια αντίστοιχες μεταβολές στη νομοθεσία περί σημάτων των κρατών μελών, καθώς και οι προτάσεις για αλλαγές στον Κανονισμό περί Κοινοτικών Σημάτων. Στο συνέδριο συμμετείχε ο κύριος Antonio Campinos, Πρόεδρος του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (γραφείου Κοινοτικών Σημάτων), το οποίο εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας.

  

Επιστροφή