ΝΕΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

  • Δημοσίευση της συνέντευξης της Βάλης Σακελλαρίδη

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς η συνέντευξη που παραχώρησε η Βάλη Σακελλαρίδη στον James Nurton για την γνωστή του μηνιαία σελίδα "The James Nurton Interview" της ηλεκτρονικής εφημερίδας "Alicante NEWS".

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1106/interview.en.do

Επιστροφή