ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1912 στη Θεσσαλονίκη από τον Αχιλλέα Ι. Σακελλαρίδη, ο οποίος άσκησε δικηγορία στο αστικό και εμπορικό δίκαιο επί 57 συναπτά έτη. Το 1969, ο υιός του και δικηγόρος Ιωάννης Α. Σακελλαρίδης συνεργάστηκε στενά με το Δρ. Αριστείδη Καλλικλή, δίνοντας έμφαση στην προστασία των εμπορικών σημάτων και των εφευρέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα το γραφείο διευθύνει η Βασιλική-Βάλη Ι. Σακελλαρίδη, δικηγόρος Αθηνών.

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στους τομείς του Εμπορικού δικαίου, της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, του Αθέμιτου Ανταγωνισμού και των Εταιρειών, έχοντας συμπληρώσει 100 έτη λειτουργίας και δυναμικής παρουσίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς εξειδίκευσής μας είναι η καταχώριση και νομική προστασία εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων και ονομάτων χώρου (domain names), καθώς και η πνευματική ιδιοκτησία και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πολυετής εμπειρία μας στα νομικά αυτά θέματα καθώς και η ανελλιπής ενημέρωση των συνεργατών μας σε ο,τιδήποτε νέο ανακύπτει στους σχετικούς αυτούς τομείς εγγυώνται την υψηλής ποιότητας παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες και αξιόπιστα δικηγορικά γραφεία σε περισσότερες από 40 χώρες παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται ακόμα και στις υψηλότερες επαγγελματικές απαιτήσεις παγκοσμίως. Παράλληλα, φροντίζουμε για τη διαρκή επιμόρφωση και επαγγελματική ενημέρωση των συνεργατών μας μέσω της συμμετοχής μας σε διεθνή νομικά συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς εξειδίκευσής μας, εξασφαλίζοντας έτσι την παροχή άριστων υπηρεσιών σε δικαστικές υποθέσεις.

Ελληνικό σήμα της χρονιάς


 
ΝΕΑ
 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
- «Σήμα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης» - 'Εναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού 2015/2424 στις 23 Μαρτίου 2016.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
- Κανονισμός για το Σήμα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης – Αναδιατύπωση Οδηγίας για τα εθνικά σήματα.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
- Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2014 και καταχρηστικό μάρκετινγκ (ambush marketing).

ΜΑΪΟΣ 2014
- Εξελίξεις στο δίκαιο σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- «Το δικαίωμα στη λήθη» ή το δικαίωμα του να απαιτήσεις να σε ξεχάσουν… (The right to be forgotten).
- Ετήσιο Συνέδριο της ΙΝΤΑ στο Χονγκ Κονγκ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
- Πνευματική ιδιοκτησία - Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπόθεση C-314/12 - Ερμηνεία Οδηγίας 2001/29/ΕΚ – Έννοια των διαμεσολαβητών, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτους για την προσβολή δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενικού δικαιώματος – Μέτρα για την απαγόρευση πρόσβασης σε προστατευόμενα έργα.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
- Εξελίξεις στο δίκαιο σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Το Δικαστήριο των Βρυξελλών απέρριψε αίτηση για καταχώριση σήματος του οίκου C. Louboutin.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
- Νέος Κανονισμός 608/2013 σχετικά με την προστασία των προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας και τη δέσμευση απομιμητικών προïόντων από τις τελωνειακές αρχές.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
- Κοινοτικά Σχέδια (Community Designs).
- Η LEGO διεκδικεί και κερδίζει το όνομα χώρου (domain name) legoapp.com.

ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ 2013
- Μη αποδοχή φαρμακευτικών σημάτων που περιέχουν γενικούς περιγραφικούς όρους στις Η.Π.Α.
- Οι κλινικές δοκιμές ως εμπόδιο για τη διατήρηση των φαρμακευτικών εμπορικών σημάτων.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
- Προστασία σημάτων στο διαδίκτυο – Σήματα των σωμάτων του Στρατού - Συνάντηση των μελών των επιστημονικών επιτροπών της INTA στο Μαϊάμι.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
- Σύγκριση σημάτων – Σφαιρική εκτίμηση κινδύνου συγχύσεως – Φαρμακευτικά προϊόντα.
- Φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
- Δικαίωμα copyright σε τατουάζ.
- Παραβίαση του copyright στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
- Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ουσιαστική χρήση σήματος, το χρώμα και το συνδυασμό σημάτων.
- Παγκόσμιο Κύπελλο 2014 FIFA.
- Ινδία – νέο κράτος μέλος στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
- Τροποποιήσεις του νέου νόμου 4072/2012 περί σημάτων με το νόμο 4155/2013.
- Κροατία νέο μέλος της Ε.Ε. – συνέπειες για τα Κοινοτικά σήματα και τα Κοινοτικά σχέδια.
- Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Κανονισμό και Οδηγία αναφορικά με τα εμπορικά σήματα στην ΕΕ.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
- Συνέδριο για τα SOCIAL MEDIA και E-COMMERCE στην Αθήνα.
- Keywords – Νεότερα για την απόφαση INTERFLORA.
- Σχέδιο Οδηγίας για τη διευκόλυνση των αγωγών αποζημίωσης που αφορούν το δίκαιο ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΜΑΪΟΣ 2013
- Ετήσιο Συνέδριο ΙΝΤΑ 2013 – Dallas, Texas

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
- Χρυσά κουνελάκια.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013
- Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Κανονισμό για το Κοινοτικό Σήμα και την νέα Οδηγία για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί Σημάτων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
- Τα κράτη μέλη της ΕΕ υπέγραψαν την συμφωνία για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
- Σχέδιο νέου Κανονισμού για τα Τελωνεία σχετικά με τα πειρατικά προϊόντα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
- Απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης στην υπόθεση των σημάτων ONEL κατά OMEL.
- Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα προϊόντα καπνού.
- Υπόθεση για το φάρμακο LOSEC της ASTRAZENECA - απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
- Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση (Unitary Patent).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012
- Διεθνές Συνέδριο ΙΝΤΑ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
- Νέος Νόμος περί Σημάτων 4072/2012.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
- Συνέδριο MARQUES στην Αθήνα.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
- Η υπόθεση “IP Translator”.

ΜΑΪΟΣ 2012
- Ετήσιο Συνέδριο ΙΝΤΑ 2012 – Washington D.C.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
- Υποχρεωτική άδεια παρασκευής του αντικαρκινικού φαρμάκου της εταιρείας Bayer στην Ινδία.
- Ηχητικά σήματα καταχωρούνται πλέον στον Καναδά.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
- Νομολογία περί σημάτων που αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
- ACTA - Εμπορική Σύμβαση για την καταπολέμηση της παραποίησης.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
- Νέες καταλήξεις ονομάτων χώρου (gTLDs) από την ICANN.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
- Νομοθεσία για την "απλή συσκευασία" (plain packaging) προϊόντων καπνού στην Αυστραλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Η Cadbury καταχωρεί το μωβ χρώμα στη Μεγάλη Βρετανία.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
- Louboutin κατά Yves Saint Laurent: Δικαστική διαμάχη για το κόκκινο χρώμα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
- Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης INTERFLORA – Υπόθεση C-323/09.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
- Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο MARQUES.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
- Δημοσίευση της συνέντευξης της Βάλης Σακελλαρίδη.

ΜΑΪΟΣ 2011
- Διεύρυνση αρμοδιοτήτων του ΟΗΙΜ (του Γραφείου Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
- Τιμητική διάκριση των σημαντικότερων «μυαλών» της Ευρώπης.
- Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο της διεθνούς οργάνωσης ΙΝΤΑ.